E-MAIL:     HASŁO:  
Obecna stawka wynagrodzenia wypłacanego przez prowadzącego serwis jeśli użytkownik skorzysta z przesłanych informacji ofertowych a fakt ten zostanie potwierdzony u wysyłającego zlecenie wynosi:

50 zł brutto

Kwota jest wypłacana na wniosek użytkownika po potwierdzeniu przez prowadzącego serwis u zlecającego wysyłkę maili zgodnie z obowiązującym prawem (po rozliczeniu należności podatkowych).


Aktywnych użytkowników: 75564