E-MAIL:     HASŁO:  
Uprzejmie informuję, że:
 1. Administratorem Pana/Pani danych jest PPHU MORITZ Marek Różycki ul. Rybnicka 43, 43-190 Mikołów mail adr@adr.edu.pl
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ewentualnych zleceń usług na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO.
 3. Dane będą również przetwarzane celem wykonania obowiązków prawnych, w tym wystawianie faktur.
 4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: adres email, telefon oraz posiadane uprawnienia
 5. Państwa dane są przekazywane podmiotom, z którymi zawarto umowę o udostępnienie usług a więc ośrodkom szkolenia lub podmiotom, w ramach których wykonywane są szkolenia. Informacje o podmiocie przez który korzystacie Państwo z naszej bazy są dostępne w dokumentach określających odpłatność. W każdym przypadku administratorem danych jest PPHU MORITZ Marek Różycki ul. Rybnicka 43, 43-190 Mikołów
 6. W przypadku usługi polegającej na uzupełnieniu materiału edukacyjnego poprzez wydawnictwa papierowe lub elektroniczne Państwa dane są przekazywane wydawnictwu, spółce emerpress sp z o.o. .z siedzibą w Mikołowie, przy ulicy Rybnickiej 43
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zleceń lub otrzymania oferty , w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie zlecenia.
 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim innym niż wymienione powyżej . Odbiorcami danych będą tylko instytucje państwowe i urzędy upoważnione z mocy prawa.
 10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą zautomatyzowane ani nie będą podlegały profilowaniu
 11. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 12. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

Aktywnych użytkowników: 75564